தேவைக்கு மட்டுமா காதல்

தேவைக்கு மட்டுமா காதல்

தேவை என்பதற்காக ஒருவரை நேசிக்காதீர்கள் ,
தேவை இல்லை என்பதற்காக ஒருவரை வெறுக்காதீர்கள் !

(Visited 42 times, 1 visits today)
Share on
Views:
137
Article Categories:
காதல்

Comments are closed.

Subscribe
Subscribe