காதல்ல பிரிவினாலா கவலை படறீங்களா?

பிரிவும் கோபமும் ஒருத்தர மறப்பதற்காக இல்ல,
அவங்கள அதிகமாக நினைப்பதற்காகத் தான்.
சில பேருக்கு அன்பு காட்டத் தெரியறதும் இல்ல,
பல பேருக்கு அது என்னனு புரியறதும் இல்ல,
காதல்ல ஒவ்வொரு நொடியும் அவர்களுக்காகவே இருக்கிறதுல தப்பில்ல !
பொதுவா காதல்ல எதிர்பார்ப்பு இருக்குறது பிறகு
தான் அழும் போது ஆறுதல் கிடைக்காம இருக்குறது !
ம்ஹ்ம்…அழுவதற்கு காரணமாகமல் இருந்தாலே போதும் !

பிரிவும் கோபமும் ஒருத்தர மறப்பதற்காக இல்ல,
அவங்கள அதிகமாக நினைப்பதற்காகதான்.

Share on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe
Subscribe